Timisoara |    Tel: +40 (0) 256 457 457, 256 293 060  |  Mobil: +40 ( 0) 762 24 24 51 / 52  |  E-mail: travel@mondial-holiday.ro         Vizitati-ne pe         Cluj-Napoca | Tel: +40 (0) 264 430 470 | Mobil: +40 (0) 740 24 24 53 / 54 | E-mail: office@mondial-holiday.ro


Cautare rapida
Tara:
Tara:
Transport:
Cautare avansata
Catalog sezonier
EARLY BOOKING VARA 2020
EVENIMENTE RECOMANDATE
OFERTE SPECIALE
SCHI sejur skipass inclus
Catalog tematic
Boutique & Adults Only
City Break
Croaziere
Detox
Fly and drive
Golf Resorts
Honeymoon
Parcuri de distractie
Senior Voyage
Shopping prin lume
Spa & Wellness
Vacante pentru familii
Vile si case de vacanta
Catalog exotic si deluxe
Africa
America Centrala si de Sud
America de Nord
Asia
Australia si Noua Zeelanda
Insulele Pacificului
Marea Caraibilor
Oceanul Indian
Orientul Mijlociu
Contractul cu turistul Inapoi

 

CONTRACT  DE COMERCIALIZARE AL PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

 

   I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C MONDIAL AIR SRL, persoana juridica romana, cu sediul social si Punct de lucru în Cluj-Napoca, Str. Teodor Mihali nr 62 si Punct de lucru deschis la Timisoara , Str Acad. Alexandru Borza nr 13,  inmatriculata la ORC Cluj sub nr J12/446/2004, CUI RO 16120704, capital social 45.000 RON,   contul bancar nr. RO67BTRL01301202947282XX/ ROL deschis la BANCA TRANSILVANIA, tel/:+40 264 430470 , mobil: +40 740 24 24 53, e-mail: office@mondial-holiday.ro, Polita Asigurare Insolventa sau Faliment BN nr. 1622, valabila intre 01.01-31.12.2020 , CITY INSURANCE, Brevet de turism: 10868/10.02.2006, Licenţa de turism nr. 1263/27.02.2019  pentru Agentia de turism MONDIAL HOLIDAY, reprezentată prin administrator Herteg Claudia, denumită în continuare Agentia, pe de o parte                    şi
1.2. Turistul/Reprezentantul turistilor, Domnul/ Doamna ...............................cetatean roman, cu domiciliul permanent în .........................., Str. ........................., nr......., ap. ...., jud. ......,   tel ............................. , identif. cu CI, seria ....., nr. ............... , elib. de Politia ............, la data de ....................., avand CNP ..............................., denumit in continuare Turist, pe de alta parte, 
Am convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001.
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
 
2.1.1. Obiectul contractuluiîl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice asa cum acestea sunt fie descrise în materialele de prezentare (cataloage, broşuri, pliante) în cazul ofertei standard si a biletelor de odihnă şi/sau de tratament, fie sunt solicitate expres de catre Turist, în schimbul achitarii preţului de catre Turist. 
2.1.2. Materialele de prezentare si/sau cererea expresa a Turistului fac parte integranta din contract.
2.1.3. Agentia va informa Turistul despre confirmarea serviciilor turistice contractate in cel mai scurt timp posibil, in functie de informatiile furnizate de agentia tur-operatoare si de catre prestatorii de servicii.
2.2. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract şi nu atrag răspunderea Agenţiei.
2.3. Servicii turistice contractate:
Destinatia           .........................................
Mijloc de transport utilizat ............................................
Ruta de parcurs    ............................................
Unitate de cazare (adresa si categoria de clasificare)
                         ............................................
                         ............................................
Servicii de masa  ............................................
Data plecare   ............................................
Data retur     ............................................
Nr. minim de persoane ............................................
Alte servicii : ............................................
2.4.  Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de catre ............................................ ............................................ ............................................ ............................................, titulara a agentiei ............................................. S.C MONDIAL AIR SRL garantează buna executare a prezentului contract în baza si in limita contractului încheiat cu Agenţia ............................................. 
                                  
III. Preţul. MODALITATI DE PLATA
 
3.1. Pret pachet de servicii turistice/ adult:  ............................................
3.2. Numar persoane ........din care : adulti ....; copii: 0-2 ani- .... 2-15 ani- ....
3.3. Persoane participante la excursie (nume):
               3.3.1.    ............................................                     
               3.3.2.    ............................................                                   
                              
3.4. CALCUL DE PRET :
 
PRET
NR. PERS
TOTAL
OBSERVATII
Pret/ ADULT/ sejur ...............
 
 
 
 
Pret/ COPIL/ sejur ...............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL
 
 
 
 
 
 
3.5. Preţul contractului este de ............................................  şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.
3.6. Preţul contractului poate fi modificat, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor:
 a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
 b) redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist;
 c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3.7. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul fără nici o obligaţie faţă de Agenţie, aceasta din urmă având obligaţia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta, inclusiv comisionul.
3.8. 1. In momentul incheierii contractului, turistul este obligat sa platesca (i) fie un avans de 50% din pretul excursiei in masura in care excursia are loc peste sau mai mult de 30 de zile de la plata avansului, (ii) fie plata excursiei trebuie facuta integral la data semnarii contractului.
3.8.2. In situatia in care se achita avans, diferenta trebuie achitata pana cel tarziu cu 21 de zile inainte de inceperea excursiei. Facturarea se va intocmi la data achitarii integrale a contravoalorii serviciilor turistice oferite, prezentul tinand loc de chitanta liberatorie de plata pentru achitarea avansului.
                                              
IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI 
 
4.1. Agenţia poate să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului (de exemplu hotelul, restaurantul, mijlocul de transport) avand obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării. In acest caz Turistul poate opta pentru:
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor;
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.                              
Turistul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile de la primirea instiintarii hotarearea sa. In caz de nerespectare a termenului, contractul se reziliaza de drept, fara punere in intarzire, fara interventia instantei de judecata si fara vreo alta formalitate, Turistul fiind obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul suferit ca urmare a rezilierii contractului.
 In cazul situatiilor de OVERBOOKING (prestatorii de servicii vand mai multe locuri de cazare decat locururile de care dispun) Agentia va informa, in cel mai scurt timp, turistul cu privire la noile conditii ale pachetului de servicii turistice, Turistul avand posibiliatatea sa opteze pentru rezilierea fara penalitati a contractului sau pentru acceptarea noilor conditii ale contractului. Daca situatia de OVERBOOKING intervine dupa inceperea calatoriei turistice, Agentia, prin intermediul agentiei tour-operatoare (daca este cazul), va pune la dispoziţia turistilor spatii de cazare similare ca si categorie si conditii de confort, iar în cazul în care nu se pot asigura decat spatii de categorie inferioara, la intoarcerea in tara, se va rambursa diferenta de pret.
4.2. Agentia poate anula excursia fara a fi obligata la plata de despagubiri in urmatoarele conditii:
a) nu s-a realizat numarul minim de persoane mentionate in contract;
b) in caz de forta majora, asa cum ea este definita mai jos;
c) anularea se face din vina Turistului.
4.3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
 4.4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de către o altă agenţie de turism organizatoare sau de către alţi prestatori de servicii, cu excepţia următoarelor cazuri:
 a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.
4.5. Agentia nu este raspunzatoare fata de turist in urmatoarele conditii
a) turistul nu este lasat sa treaca una dintre frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate agentiei;
b) turistul nu respecta programul excursiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stabilite.
4.6. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boală.
4.7. Descrierea unitatilor de cazare prezentate in agentie sau pe site-ul Agentiei, sunt informatii valabile la data afisarii ofertei. Clasificarea hotelurilor si pensiunilor din oferta Agentiei se poate schimba, independent de vointa Agentiei, in intervalul de timp dintre efectuarea rezervarii si inceperea sejurului. Daca modificarea clasificarii va fi adusa la cunostinta Agentiei, aceasta are obligatia de a informa turistul in cel mai scurt timp cu privire la modificarile aparute. Clasificarea pe stele a hotelurilor/pensiunilor este cea atribuita de oficialitatile din tara respectiva si poate sa nu corespunda intotdeauna cu clasificarea unitatilor de cazare din Romania. Distributia camerelor la hoteluri/pensiuni se face strict la receptie,in afara de cazul in care, camera a fost nominalizata in acte. Mesele, acolo unde sunt precizate, se asigura in restaurante clasificate conform unitatilor de cazare din care fac parte iar in cazul meselor servite inalte restaurante decat cele care apartin de unitatile de cazare,  acestea sunt clasificate conform normelor locale.
                                              
 V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI
 
5.1.  Daca turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa in scris Agenţia cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii cu conditia existentei timpului necesar pentru obtinerea vizei turistice, daca este cazul. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un nou contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
5.2. Daca turistul reziliază contractul in conditiile prevazute la art. 4.1 sau Agenţia anulează călătoria înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a)      să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară,
b)      să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, cu rambursarea diferenţei de preţ;
c)      să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.
5.3.În toate cazurile menţionate mai sus, turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru
neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a)      anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia
a informat turistul în scris in termen de 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b)      anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui
care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate);
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
5.4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia. Despagubirea se poate ridica la maximum pretul calatoriei.
5.5. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, acesata echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute in prezentul contract, si incheierea unui nou contract.
5.6. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5.7. Turistul trebuie sa verifice starea pasaportului,valabilitatea (minim 6 luni de la data intoarcerii in tara) si sa aiba cel putin o fila goala pentru stampila la frontiera. Turistul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, etc. ale tarilor de destinatie sau tranzit.
Daca pentru efectuarea calatoriei  este necesara indeplinirea de catre turist unor formalitati suplimentare ( de ex. calatorie impreuna cu minor sau schimbarea numelui in urma casatoriei/divortului,etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro.
5.8. Turistul este raspunzator pentru achitarea eventualelor taxe vamale, sanitare, destatiune, de salubritate, de parcare sau alte taxe ale tarilor de destinatie sau tranzit. In cazul in care taxele nu sunt deja incluse in tariful prezentat, acestea se vor achita local.
 
5.9. Turistul raspunde pentru corectitudinea datelor si informatiilor furnizate Agentiei in vederea efectuarii rezervarii, orice refuz a prestatorilor de servicii de a-si indeplinii obligatiile motivat de incorectitudinea datelor dintre cele inscrise pe documentele de calatorie si cele din actele de identitate, nu va putea fi imputat Agentiei in masura in care acesta a completat aceste date cu informatiile furnizate de Turist;
5.10. Solicitarile speciale ale Turistului, la incheierea contractului si acceptate de agentie.
 
VI. ASIGURARI
 
6.1.1.Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al Agentiei la societatea de asigurare S.A.R CITY INSURANCE  S.A-Sucursala Sibiu  cu sediul în  Loc. Sibiu, Str. Calea Dumbravii nr 79, parter, ap 1, Jud Sibiu, inmatriculata la RC Bucuresti, sub nr. J40/3150/1998, CUI10392742, telefon 0269/210840, polita de asigurare nr. BN nr.1622, valabila 01.01-31.12.2020.
6.1.2.Turistul este asigurat si pentru riscul de insolvabilitate si/sau de faliment al Agentiei Touroperatoare prin intermediul careia a contractat Agentia pachetul de servicii turistice.
6.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:
1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.
2. În cazul în care turistul solicită  Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la
data repatrierii.
3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. VIII pct. 2.
4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.
6. Documentele justificative constau în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.
7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia.
8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
9. În cazul în care după plata despăgubirii Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.
6.3. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces,  a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno.
 
VII. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI
 
7.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract el datorează Agenţiei penalitati după cum urmează:
-        30% incepand cu data confirmarii si pana cu 40 zile inainte de data inceperii sejurului;
-        60% daca anularea se face in intervalul 39 – 20 zile inainte de data inceperii sejurului;
-        100% daca anularea se face in intervalul 19-0  zile inainte de data inceperii sejurului.
-        100% in cazul ofertelor speciale sau early booking daca anularea sau modificarea se face dupa data expirarii ofertei speciale
plecare, sau in cazurile in care turistul renunta la excursie in ziua plecarii ori nu este prezent la plecare sau nu achita pretul contractului in conditiile stabilite.
7.2. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
7.3. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului pe care se realizeaza pachetul de srvicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul are obligatia de a respecta toate aceste cheltuieli.
7.4. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
 7.5. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.
7.6. Agenţia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse in contract va acorda despăgubiri Turistului în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, despăgubiri ce nu pot depasi de doua ori preţul pachetului de servicii turistice prevăzut în contract. Agenţia este răspunzătoare până la acoperirea integrală a prejudiciului în cazul în care este responsabilă de rănirea sau decesul turistului ca urmare a acţiunilor ori a neglijenţei sale.
 
VIII. RECLAMATII
 
8.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).
8.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 2 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 30 zile calendaristice să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin în condiţiile prezentului contract.
 
IX. DISPOZITII FINALE
 
9.1. Urmatoarele documente constituie anexe la prezentul contract si vor fi inmanate Turistului la data la care va achita integral contravaloarea serviciilor turistice contractate:
                 a) voucher, bilet de odihna-tratament, bilet de excursie, dupa caz
                 b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice.
9.2. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca si probeaza cu conditia notificarii celeilalte parti in termen de 3 zile de la data aparitiei cazului de forta majora. Prin caz de forta majora se intelege un eveniment survenit dupa incheierea contractului, independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil si care impiedica partile sa isi indeplineasca obligatiile asumate.
9.3. Eventuale litigii survenite intre parti vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz de nerezolvare amiabila acestea vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente de la sediul Agentiei.
9.4. SC MONDIAL AIR SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de Turist prin acest document in scopul efectuarii rezervarilor datele vor fi dezvaluite agentiei organizatoare si prestatorilor de servicii turistice. Pe viitor aceste date vor permite pastrarea contactului intre Agentie si Turist. Conform Legii nr. 677/2001, Turistul are drept de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
 
Agentie,                                                                               Reprezentant turist,
    
        SC MONDIAL AIR SRL
         MONDIAL HOLIDAY                                                                    ............................................
       ............................................                                                                        
Recomandarea noastra


Tarifele afisate includ  taxele de aeroport sau alte taxe obligatorii, dupa caz, valabile in momentul introducerii ofertelor!

top 10 destinatii
AUSTRIA EGIPT THAILANDA TUNISIA MALDIVE
DUBAI TURCIA VIETNAM MALAEZIA Caraibe